سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سپارنده دانش نزد غیر اهل آن، مانند آویزنده گوهر و مروارید و طلا برگردن خوکان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
پنج شنبه 86 بهمن 25 , ساعت 9:39 عصر
www.hamtaraneh.comwww.hamtaraneh.comwww.hamtaraneh.com
پدر روزنامه می خواند. اما پسر کوچکش مدام مزاحمش می شد. حوصله ی پدر سر رفت و
صفحه ای از روزنامه را-که نقشه ی جهان را نمایش می داد- جدا و قطعه قطعه کرد و به پسرش
داد.
-"بیا ! کاری برایت دارم . یک نقشه ی دنیا به تو می دهم. ببینم می توانی آن را دقیقا همان طور
که هست بچینی ؟"
و دوباره سراغ روزنامه اش رفت. می دانست پسرش تمام روز گرفتار این کار است. اما یک ربع 
 بعد پسرک با نقشه ی کامل برگشت.
پدر با تعجب پرسید:"مادرت به تو جغرافی یاد داده؟"
پسرجواب داد:"جغرافی دیگر چیست؟"
پدر پرسید:"پس چگونه توانستی این نقشه ی دنیا را بچینی؟"
پسر گفت:" پشت همین صفحه تصویری از یک آدم بود .وقتی توانستم آن آدم را دوباره بسازم دنیا را هم دوباره ساختم."
 www.hamtaraneh.comwww.hamtaraneh.comwww.hamtaraneh.com
 

نوشته شده توسط بیتا امیری | نظرات دیگران [ نظر] 
چهارشنبه 86 بهمن 10 , ساعت 1:8 عصر

قبل از پریدن فکر میکردم از همه بیچاره ترم اما...

وقتی که خودم را از بالای ساختمان پرت کردم..

در طبقه دهم زن و شوهر به ظاهر مهربانی را دیدم که با خشونت در حال دعوا بودند!

در طبقه نهم پیتر قوی جثه و پر زور را دیدم که گریه میکرد!

در طبقه هشتم می داشت گریه میکرد چون نامزدش ترکش کرده بود!

در طبقه هفتم دن را دیدم که داروی ضد افسردگی روزانه اش را میخورد!

در طبقه ششم هنگ بیکار را دیدم که هنوز هم روزی هفت تا روزنامه میخرد تا بلکه کاری پیدا کند!

در طبقه پنجم اقای وانگ به ظاهر ثروتمند را دیدم که در خلوت حساب بدهکاری هایش را میرسید!

در طبقه چهارم رز را دیدم که باز هم با نامزدش کتک کاری میکرد!

در طبقه سوم پیرمردی را دیدم که چشم به راه است تا شاید کسی به دیدنش بیاید!

در طبقه دوم لی لی را دیدم که به عکس شوهرش که از شش ماه قبل مفقود شده بود زل زده است!

قبل از پریدن فکر میکردم از همه بیچاره ترم !

اما حالا میدانم که هرکس گرفتاری ها و نگرانی های خودش را دارد.


نوشته شده توسط بیتا امیری | نظرات دیگران [ نظر] 
   1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ